Vereniging
De vereniging draagt de naam: Islamitische Culturele Afghaanse Vereniging. De vereniging heeft haar zetel te 's Gravenhage.

Doel
De vereniging is opgericht op 20 juni 2000 en heeft ten doel: het opkomen van de belangen van Afghaanse vluchtelingen in Den haag en omgeving met als doel de integratie en emancipatie in de samenleving en behoud van eigen cultuur. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het:

  • organiseren van recreatieve, informatieve en religieuze bijeenkomsten voor de leden gezamenlijk en/of voor vrouwen en jongeren afzonderlijk.
  • verzorgen van voorlichting over de Nederlandse samenleving.
  • bieden van hulp aan elkaar bij dagelijkse problemen
  • het inrichten en in standhouden van een documentatiecentrum.
  • nemen van initiatieven op het gebeid van scholing, werk en dergelijke om voor haar leden een plaats in de Nederlandse samenleving te verwerven
  • alle andere mogelijkheden die de Nederlandse wet biedt om het doel van de vereniging te realiseren.

Bestuur
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

Voorzitter - A.Baburi

Secretaris - S.Nizami

Penningmeester - S.A. Alocozy

 

 
 
Home |Nieuws | ICAV |Bestuur | Commissies | Contact
Freelance Web Designer